กรมธนารักษ์ประเมินที่ดิน หน่วยงานที่คนมีบ้านต้องรู้

กรมธนารักษ์ประเมินที่ดิน หน่วยงานที่คนมีบ้านต้องรู้

“กรมธนารักษ์ประเมินที่ดิน” เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานสำหรับคนที่ต้องการมีบ้านหรือซื้อ-ขายที่ดินเป็นของตนเอง พวกเขาจำเป็นต้องรู้จักหน่วยงานนี้ให้มากขึ้น โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการซื้อ-ขายอสังหาริมทรัพย์ เมื่อเวลาประเมินราคาจะได้ไม่โดนหลอกเอาง่าย ๆ จากเจ้าของที่เดิม บทความนี้จึงรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับกรมธนารักษ์ แต่จะมีอะไรบ้างนั้น มาดูด้วยกันเลย

ข้อมูลกรมธนารักษ์ประเมินที่ดินที่คนมีบ้านต้องรู้

 1. หน้าที่

สำหรับหน้าที่หลักของกรมธนารักษ์ แบ่งออกเป็น 5 เรื่อง ประกอบด้วย การคุ้มครอง การดูแลรักษา การทำนิติกรรม การดำเนินการด้านต่าง ๆ ที่ราชพัสดุ และการให้บริการต่าง ๆ แก่ประชาชน เป็นผู้จัดทำโรงกษาปณ์ ออก รับคืน และดูแลเงิน กฎหมาย รับ จ่าย และควบคุมคลังและกำหนดราคาประเมินอสังหาริมทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พร้อมจัดแสดงและเก็บรักษาสิ่งของมีค่าจากทางราชการ

 1. ราคาประเมินที่ดินออนไลน์

ด้วยยุคนี้โลกออนไลน์กลายเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตของทุกคน แม้แต่การค้นหาราคาประเมินที่ดินก็สามารถทำได้ผ่านช่องทางนี้ เข้าเว็บกรมธนารักษ์ง่ายมาก จากนั้นมีตัวเลือกการค้นหาการประเมินที่ดินออนไลน์หลายประเภท

 • ราคาประเมินที่ดินจากโฉนดที่ดิน
 • ราคาประเมินที่ดินจากเลขที่ดิน
 • ราคาประเมินที่ดิน นส.3ก
 • ราคาประเมินที่ดินประเภทอื่น
 • ราคาประเมินอาคารชุด
 • ราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง
 • ราคาประเมินทรัพย์สินที่ดิน

หากต้องการเลือกการประเมินประเภทใด ให้คลิก จากนั้นป้อนข้อมูลตามที่กำหนดเพื่อดูรายละเอียด

 1. ไม่มีเลขโฉนด

เป็นคำถามที่หลายคนกังวลว่ากรณีไม่มีเลขที่โฉนดจะสามารถสืบราคาประเมินที่ดินได้หรือไม่ คำตอบคือ ได้ สามารถค้นหาได้ โดยส่วนใหญ่ แบ่งเป็น 2 วิธี คือ ตรวจสอบราคาที่ดินคร่าว ๆ ผ่านเว็บไซต์ของกรมธนารักษ์ การค้นหาเลขที่โฉนดที่ดินหรือเลขที่ที่ดินจากกรม แล้วนำไปเช็คราคาที่ดินต่อไป คุณสะดวกวิธีไหนก็เลือกได้เลย ขั้นตอนไม่ยากอย่างที่คิด

 1. ประเมินราคาที่ดิน

การประเมินราคาที่ดินแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภทใหญ่ ๆ คือ การประเมินจากหน่วยงานของรัฐ เช่น กรมที่ดิน การประเมินจากหน่วยงานเอกชน เช่น เจ้าหน้าที่ของบริษัทเอกชนที่มีความเชี่ยวชาญด้านราคาที่ดิน และการประเมินราคาตามท้องตลาด เป็นราคาที่ผู้ซื้อหรือผู้ขายกำหนดขึ้น ซึ่งเป็นราคาจริงในพื้นที่นั้น ๆ ราคาประเมิน ที่ดินทั้ง 3 ประเภทนี้ อาจใกล้เคียงกัน สูงหรือต่ำ ขึ้นกับความเหมาะสม การประเมินราคาอาคารหลักแนะนำให้ดูรายการราคาประเมินอาคารประเภทต่าง ๆ คำนวณพื้นที่ ทุกอาคาร แล้วหักค่าเสื่อม

 1. หนังสือรับรอง

แบ่งออกได้เป็น 2 กรณี คือ เจ้าของที่ดินเป็นผู้ติดต่อขอออกหนังสือเอง จะต้องมีหลักฐานครบถ้วน ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน และโฉนดที่ดิน อีกกรณีหนึ่งคือการมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการแทน ต้องมีบัตรประชาชน 2 ใบ ทะเบียนบ้าน 2 ใบ โฉนดที่ดิน และหนังสือมอบอำนาจ

 • ค่าคำขอ 5 บาท
 • ค่าใบรับรอง 10 บาท
 • ค่าพยาน 20 บาท
 • หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) ฉบับละ 20 บาท
 • สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานที่ดินในเขตที่ที่ดินนั้นตั้งอยู่หรือที่สำนักงานที่ดินต่าง ๆ
 1. ราคาขายจริง

โดยปกติราคาประเมินกับราคาขายจริงไม่จำเป็นต้องเท่ากันเสมอไป อาจจะใกล้เคียงกัน มากน้อย ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง ผู้ซื้อหรือผู้ขายต้องรู้ไว้เพื่อประโยชน์ส่วนตน โดยปกติแล้วผู้ที่ต้องการทราบราคาประเมินที่ดินบริเวณใดสามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์กรมธนารักษ์ จะช่วยให้การซื้อ-ขายที่ดินเป็นไปอย่างยุติธรรมไม่ถูกหลอกลวง

 1. การตั้งราคา

สำหรับคนที่มีที่ดินและต้องการขายสามารถหาราคากลางของที่ดินบริเวณนั้นได้จากหลายที่ เช่น เว็บไซต์กรมธนารักษ์ หรือเว็บไซต์ส่วนตัวแล้วมองถึงศักยภาพในอนาคตว่าจะเจริญกว่านี้หรือไม่ เช่นมีข่าวทำรถไฟฟ้าผ่าน ฯลฯ ลักษณะที่ดินติดถนนตาบอด ที่รกร้าง ฯลฯ และอย่าลืมศึกษาข้อกฎหมายด้วย

ทั้งหมดนี้คือรายละเอียดเกี่ยวกับ “กรมธนารักษ์ประเมินที่ดิน” เพราะที่ดินไม่ใช่เรื่องไกลตัว ดังนั้นควรมีความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องเพื่อไม่ให้ถูกหลอกได้ง่าย สำหรับใครที่อยากมีบ้านแต่ไม่รู้จะเช็คราคาประเมินที่ดินยังไง ทั้งแบบมีโฉนดและไม่มีโฉนด วันนี้ เรามีวิธีตรวจสอบราคาประเมินที่ดินแบบง่าย ๆ ที่คุณสามารถทำได้เอง

วิธีตรวจสอบราคาประเมินที่ดินมีโฉนดและไม่มีโฉนดด้วยตัวเองง่าย ๆ

“ราคาประเมินที่ดิน” เป็นปัจจัยหนึ่งที่ผู้ซื้อและผู้ขายควรทราบก่อนทำการซื้อขายที่ดิน ไม่ว่าจะเตรียมซื้อขายที่ดินหรือจำนองห้องชุด แต่หลายคนอาจไม่รู้ว่าในปัจจุบัน สามารถยื่นคำขอตรวจสอบโฉนดที่ดิน หรือขอตรวจสอบราคาประเมินที่ดินได้จากหลากหลายช่องทาง โดยเรานำมาฝากกันได้ดังนี้

1. หลักเกณฑ์เบื้องต้นในการตรวจสอบราคาประเมินที่ดิน

 • ผู้ขออนุญาตต้องเป็นเจ้าของหรือผู้รับมอบอำนาจจากเจ้าของที่ดิน ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง หรือห้องชุด เช็คราคาที่ดิน
 • ผู้ขอจะต้องแจ้งความประสงค์ขอจัดทำหนังสือรับรองราคาค่าที่ดินหรือที่ดินพร้อมอาคารหรือห้องชุด
 • ผู้ขอจะต้องนำหลักฐานโฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์หรือหนังสือรับรองกรรมสิทธิ์ห้องชุด (ตัวจริง) มาแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
 • กรณีจดทะเบียนจำนองต่อหน้าพนักงานเจ้าหน้าที่และยังมิได้ไถ่ถอนจำนอง อนุญาตให้ใช้สำเนาโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์หรือหนังสือรับรองกรรมสิทธิ์ห้องชุดได้
 • ผู้ขอสามารถยื่นคำขอได้ที่สำนักงานที่ดินท้องที่ที่ดินหรือห้องชุดนั้นตั้งอยู่ โดยเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินที่ได้รับคำขอจะตรวจสอบเอกสารหลักฐาน เรียกเก็บค่าธรรมเนียมแล้วแจ้งต่อสำนักงานที่ดินท้องที่ที่ดินหรืออาคารชุดตั้งอยู่ ตรวจสอบข้อมูลทางโทรสาร สื่อ อิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีอื่นให้ผู้ร้องขอทราบ
 • ผู้ที่ควรทราบข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับที่ดินที่ต้องการตรวจสอบ เพื่อความรวดเร็วและแม่นยำในการตรวจสอบข้อมูล เช่น ประเภทอาคาร (เช่น บ้าน อาคารพาณิชย์ เป็นต้น) ชื่ออาคารชุด ยูนิตย่อย เลขที่ห้อง ชั้น ที่ตั้งของอาคารชุด โฉนดเลขที่ หรือ เลขที่ นส. 3 ก. เลขระวางที่ดิน หน้าสำรวจ (ใช้แทนโฉนดที่ดิน) ตำบล (แขวง) อำเภอ (เขต) จังหวัด และเขตที่ดิน

2. สถานที่/ช่องทางตรวจสอบราคาที่ดิน

ท่านสามารถใช้บริการสอบถามราคาที่ดิน อาคารและห้องชุดได้จากทั้ง 2 ช่องทางของสำนักงานที่ดิน กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย หรือสำนักงานธนารักษ์ กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง โดยสามารถติดต่อได้ดังนี้

ช่องทางตรวจสอบราคาที่ดิน กระทรวงมหาดไทย

 1. สำนักงานที่ดิน กรมที่ดิน

สำนักงานที่ดินกรุงเทพฯ เลขที่ 2 ถนนพระพิพิธ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เบอร์โทรศัพท์ 0-2225-5758 E-mail: [email protected]

สาขาสำนักงานในกรุงเทพฯ ได้แก่ สาขาบางเขน สาขาพระโขนง สาขาบางขุนเทียน สาขาบางกอกน้อย สาขาบางกะปิ สาขาจตุจักร สาขาธนบุรี สาขาลาดพร้าว สาขาดอนเมือง สาขาบึงกุ่ม สาขาลาดกระบัง หนองแขม สาขามีนบุรี

 1. เว็บไซต์กรมที่ดิน

http://landsmaps.dol.go.th/

 1. แอปพลิเคชั่นกรมที่ดิน

SmartLands (IOS/Android)

ช่องทางการตรวจสอบราคาประเมินที่ดินของกรมธนารักษ์

 1. สำนักงานธนารักษ์ กรมธนารักษ์

กองมาตรฐานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน กรมธนารักษ์ อาคารสำนักงาน (พหลโยธิน 11) สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 เบอร์โทรศัพท์ 022700360-63 Email: [email protected]

ส่วนประเมินมูลค่าทรัพย์สิน กรมธนารักษ์ อาคารสำนักงาน (พหลโยธิน 11) เลขที่ 26 ซอยประดิพัทธิ์ 6 ถนนประดิพัทธิ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 เบอร์โทรศัพท์ 022700475 Email: [email protected]

 1. เว็บไซต์กรมธนารักษ์

http://www.treasury.go.th

 1. ขั้นตอนการตรวจสอบราคาประเมินที่ดิน

เช็คประเมินราคาที่ดินหรือคำขอออกใบตีราคาที่ดินอยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรมที่ดิน ให้ยื่นคำขอตรวจสอบราคาที่ดิน ณ สำนักงานที่ดินที่ที่ดินนั้นตั้งอยู่ สำนักงานที่ดินจะมีอำนาจออกเอกสารรับรองราคาที่ดินได้ มีขั้นตอนการหาราคาที่ดินรายแปลงดังนี้

 • ขั้นตอนการตรวจสอบราคาประเมินที่ดินไม่มีโฉนดที่เว็บไซต์/แอปพลิเคชันกรมที่ดิน
 • เข้าเว็บไซต์ www.landplotimage.com ซึ่งเป็นระบบค้นหารูปแปลงที่ดิน หรือแอปลิเคชั่น “Landmaps”
 • แผนที่ขยายเป็นเขตที่ดินหรือค้นหาตามจังหวัด อำเภอ ตำบล หรือสถานที่สำคัญ
 • คลิกที่พื้นที่ 2 ครั้งเพื่อแสดงแนวเขตที่ดิน
 • คลิกที่เส้นขอบที่ดิน เพื่อดูรายละเอียดข้อมูลโฉนด ขนาดที่ดิน และราคาประเมิน

หากพื้นที่แปลงที่ดินที่เลือกตรวจสอบแล้ว ไม่แสดงข้อมูลราคาประเมินที่ดินบนเว็บไซต์ ท่านสามารถนำข้อมูลโฉนดที่ดินที่ได้จากการตรวจสอบผ่านเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่น เช่น เลขพัสดุ เลขที่ที่ดิน เลขที่โฉนดที่ดิน และหน้าสำรวจตรวจสอบราคาประเมินได้ที่เว็บไซต์กรมธนารักษ์

ขั้นตอนการตรวจสอบราคาประเมินที่ดินพร้อมโฉนดที่เว็บไซต์กรมธนารักษ์

 • เข้าไปที่เว็บไซต์ http://www.treasury.go.th
 • เลื่อนหน้าเว็บไปที่หัวข้อ “บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service”.
 • เลือก “สืบค้นราคาประเมิน”
 • คลิกที่ “ราคาประเมินที่ดิน” กรณีโฉนดที่ดิน
 • คลิกที่ “ค้นหาตามเลขที่ที่ดิน” กรณีไม่มีประกาศเลขที่โฉนด
 • เลือกป้อนข้อมูลตามโฉนด ได้แก่ UTM แผนที่ หน้าสำรวจ เลขที่ที่ดิน เลขที่โฉนดที่ดิน ตำบล ตามโฉนดที่ต้องการหาราคาประเมินที่ดิน
 • คลิก “ค้นหา”
 • เลือกพิมพ์ และบันทึกข้อมูลได้

ขั้นตอนการตรวจสอบราคาประเมินด้วยตนเองที่สำนักงานที่ดิน

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์เพื่อตรวจสอบเอกสารและหลักฐานเบื้องต้น
 • รับบัตรคิวตามลำดับก่อนหลัง
 • ตรวจสอบกำหนดราคาให้เจ้าพนักงานที่ดิน
 • เจ้าพนักงานที่ดินออกหนังสือรับรองราคาประเมิน
 • การชำระค่าธรรมเนียมการจัดหาที่ดิน
 • มีการส่งผู้ตรวจการไปตรวจที่ดิน ลงนามและออกหนังสือรับรองการประเมินราคา
 • ผู้ขอรับหนังสือรับรองการประเมินราคาที่ดิน

4. เอกสารสิทธิการใช้ที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม

 • เอกสารประกอบการขอราคาประเมิน
 • สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการหรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจของผู้ขอและผู้รับมอบอำนาจ
 • หลักฐานนิติบุคคลหรือหนังสือมอบอำนาจกรณีไม่สามารถไปเองได้
 • หลักฐานที่ดิน/ห้องชุด/อาคาร เช่น โฉนด เช่น นส. 3 นส. น.ส.3ก หนังสือรับรองการทำประโยชน์ โฉนดอาคารชุด หลักฐานกรรมสิทธิ์อาคารในรูปของเอกสารต้นฉบับหรือสำเนาเอกสารดังกล่าว
 • แผนที่สังเขป (ถ้ามี)

5. ค่าธรรมเนียมตรวจสอบราคาประเมินที่ดิน

ขึ้นอยู่กับประเภทของอาคาร ณ ที่ดินนั้น สามารถแบ่งได้เป็นที่ดินและสิ่งปลูกสร้างทั่วไป เช่น บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ อาคารหรืออาคารพาณิชย์ และอาคารชุด เช่น คอนโดมิเนียมและอพาร์ตเมนต์

 • ค่าตรวจสอบข้อมูลการประเมินราคา ประเภทที่ดิน ครั้งละ 100 บาท ประเภทห้องชุด ครั้งละ 100 บาท
 • ค่าถ่ายเอกสารขนาด A4 แผ่นละ 1 บาท ขนาด A3 แผ่นละ 3 บาท
 • ค่าขออนุญาตที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างแปลงละ 5 บาท แบบห้องห้องละ 20 บาท
 • ค่าพยานคำขอ เรื่องละ 20 บาท
 • หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) ประเภทที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เรื่องละ 50 บาท ประเภทห้องชุด เรื่องละ 200 บาท
 • ค่าประเมินราคาทรัพย์สินประเภทที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ฉบับละ 10 บาท ประเภทอาคารชุด ฉบับละ 10 บาท
 • ค่ารับรองบัญชีราคาประเมิน ประเภทที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ฉบับละ 10 บาท ประเภทห้องชุด เรื่องละ 10 บาท

ทั้งหมดนี้เป็นข้อมูลเกี่ยวกับกรมธนารักษ์ประเมินที่ดินที่คนมีบ้านต้องรู้เพื่อการซื้อขายบ้านจะได้ถูกต้องง่ายดายนั่นเอง